زندگی حرفه ای شما را آموخته های شما می سازد، در آنچه یاد می گیرید دقت کنید.

سامان کیخائی هستم و از سال 1387 در زمینه آموزش و برگزاری رویدادهای علمی فعالیت می کنم. با دانشگاهها و موسسات مختلفی مانند دانشگاه تهران، دانشگاه صنایع و معادن ایران و موسسه آموزش عالی آرمان افتخار همکاری به عنوان مدیر اجرایی دوره های آموزش داشته ام.

از سال 1385 هم در رشته مدیریت و بازاریابی مشغول به تدریس در دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مدیریت صنعتی،مرکز آموزش بازرگانی تهران و دانشگاه گلرنگ و مراکز آموزشی هستم.

15 سال فعالیت در زمینه آموزش،تجربه ای ارزشمند  برای جوانان و نوجوانانی است که در ابتدای مسیر تحصیلی خود هستند.

انتخاب مسیر تحصیلی در امتداد یک تصمیم بزرگتر یعنی مسیر حرفه ای افراد است. بیان این نکته اهمیت دارد که تحصیل و تدریس در رشته مدیریت برای من موجب شناخت عمیق از محیط کسب وکار و سازمان ها در داخل و خارج شده است. شناختی که می تواند در مشاوره حرفه ای به شما برای انتخاب رشته، دانشگاه و محل تحصیلی که بتواند آینده حرفه ای شما را تضمین کند.