مدیریت منابع انسانی

وقتی به مدیریت و کسب وکار فکر می کنیم، یکی از بزرگترین دغدغه های هر مدیری این هست که چند نفر نیرو برای این کار نیاز داریم؟ این نیروهای انسانی چه مهارت یا تخصصی باید بلد باشند؟ و چقدر باید به اونها حقوق پرداخت کنیم؟ اینها و هزاران چالش روانی و رفتاری مرتبط هستند با مسأله مدیریت منابع انسانی که هر مدیر یا سازمانی باید فکری به حالش کرده باشد.

مدیریت منابع انسانی یا Human resource managment یکی از وظایف اصلی مدیران و رهبران سازمانها و شرکتهای مختلف است. بدلیل اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع و امکاناتی هست که برای کسب وکار لازم دارید. این موضوع بخصوص در فعالیت های خدماتی مثل شرکت های آموزشی،سازمانهای دولتی، بانکها و بیمه ها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان عبارت است از شناسایی اهمیت نیروی کار سازمان به عنوان یک عنصر حیاتی در دستیابی به اهداف سازمانی و استفاده چندگانه در فعالیت ها و کارکردهای منابع انسانی به گونه ای که به طور موثر و منصفانه ای منافع فردی کارکنان، سازمان و جامعه را تنظیم نماید.
اگر چه هنوز هم در بعضی از سازمانها از واژه اداره کارکنان جهت فعالیت هایی مثل استخدام، انتخاب، جبران خدمات و آموزش استفاده می کنند، اما اصطلاح مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان به دلیل نقش حیاتی منابع انسانی در سازمان و چالش های به طور موثرتر در اداره منابع انسانی و رشد دانش حرفه ای که مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان را احاطه کرده است، متداول شده است.

مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی

مدیران منابع انسانی مانند همه مدیران باید به وظایف عمومی مدیریت که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل است را برای انجام فعالیت های خود تسلط داشته باشند.

این بخش عمومی کار هر مدیری است.

اما برای انجام فعالیت های مرتبط با کارکنان سازمان خود باید وظایف تخصصی را هم انجام دهند.

وظایف تخصصی مدیریت منابع انسانی

این وظایف را عملیاتی هم می گویند که می توان مهمترین آنها را به شرح زیر ارائه داد:

استخدام نیرو

این وظیفه، به تدارک نیرو و کیفیت داوطلبان استخدام جهت کسب اهداف سازمان اشاره دارد. جهت استخدام، انتخاب و به کارگماری داوطلبان و یا انتخاب کارکنان موجود به فعالیت هایی مانند استفاده از فنون و تنظیم پرسشنامه های استخدامی، آزمون های روانی، مصاحبه، شناخت نوع و جایگاه مشاغل و برنامه ریزی نیروی انسانی نیازمندیم.
به عبارت دیگر استخدام به فرایند تعیین کار بر اساس اهداف سازمان، طراحی مشاغل و برنامه ریزی نیروی انسانی گفته می شود

بهبود و پرورش نیروی انسانی

بعد از انتخاب کارکنان از بین داوطلبان، به منظور توجیح و جامعه پذیری کارکنان جدید، باید طرحی مشخص برای آموزش مداوم و پرورش کارکنان طراحی نمود. از این رو پرداختن به فعالیت هایی مانند تعیین نیازهای آموزشی سازمان بر اساس شرایط جاری و برنامه های توسعه سازمان اهمیت دارد.

همچنین بهبود عملکرد کارکنان جهت افزایش توانایی های آنها، بهبود زندگی کاری و برنامه ریزی وضعیت خدمتی، نظام تشویق و پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد، ضروری می باشد.

در واقع مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان با استفاده از فنون سنجش عملکرد، تعیین مسیر خدمتی کارکنان و تدارک انواع برنامه های آموزنده از قبیل تشکیل سمینار، برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت موجب پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان می گردد.

بهبود و بازسازی کارکنان به فرایند برنامه ریزی، ارزشیابی و آموزش آنها گفته می شود

جبران خدمات منابع انسانی

همه مردم برای امرار معاش و زندگی بهتر به کار و فعالیت مشغول می شوند. عده ای برای خودشان کسب وکار راه اندازی می کنند و عده دیگری هم برای کار در سازمانها و شرکتهای می روند. مدیریت امور کارکنان باید تلاش کند با استفاده از بهترین شیوه های جبران خدمات، رضایت کارکنان را کسب نماید.
پرداخت حقوق و مزایا باید به گونه ای باشد که آنها با حداکثر توان خود در جهت میل به اهداف سازمانی گام بردارند.
مدیران باید با استفاده از ارزشیابی مشاغل، تنظیم رویه مناسب برای حقوق و دستمزد و برنامه های پاداش و مزایای به شکلی این مهم را انجام دهند که جبران هزینه های کارکنان را کرده و احساس عدالت را در آنها برانگیزد.
جبران خدمات به فرایند طراحی برنامه های پرداخت حقوق و دستمزد، پاداش، طبقه بندی مشاغل و تنظیم جداول حقوق و دستمزد اطلاق می گردد.

روابط کارکنان

همراه با استخدام افراد بر اساس برنامه ریزی نیروی انسانی و مشخص کردن برنامه های آموزشی و پیشرفت شغلی و همچنین جبران خدمات آنها باید به هماهنگ کردن اهداف افراد با منافع و اهداف سازمان و دیگر کارکنان نیز پرداخت.
این هماهنگی زمانی اتفاق می افتد که احساسات و نگرش همه کارکنان در رابطه با تنظیم همه سیاست ها و مقررات کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
مدیران تلاش می کنند با استفاده از فعالیت های انظباتی، مذاکره و شناخت حقوق و مسئولیت های اتحادیه ها و چگونگی حل و فصل دعاوی و شکایات، اثربخشی سازمان را افزایش دهند.
روابط کارکنان به فرایند طراحی حقوق کار، برنامه های مربوط به مذاکره فردی و جمعی کارکنان و چگونگی ایجاد انضباط در سازمان گفته می شود.

نگهداری کارکنان

اگر وظایف قبلی را به خوبی انجام داده باشیم با نیروی کاری که مایل و قادر به کار است مواجه خواهیم بود.
نگهداری در واقع مربوط به استمرار و حفظ تمایل کارکنان به کار در سازمانم به وجود می آید و بطور غیر مستقیم ارتباطات کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
از این رو مدیران به طور مستمر باید به فرایند ارتباط توجه داشته و فعالیت های مربوط به ایمنی،بهداشت روانی و فیزیکی کارکنان را کنترل کنند.
تدابیر ایمنی، کارکنان را از آسیب هایی که ناشی از حوادث و رویدادهای مربوط به کار می شود مصون نگه می دارد.
لازمه برنامه های ایمنی در محیط کار، برنامه های حفظ بهداشت نیروی کار می باشد. منظور از برنامه ریزی بهداشت در نگهداری نیروی انسانی، برنامه ریزی در جهت حفظ نیروی انسانی در بیماری های جسمی و روانی ناشی از تداوم انجام کار است. چون اگر کارکنان از سلامت خوبی برخوردار باشند، از کار خود لذت می برند و با اثربخشی بیشتری به انجام وظایف می پردازند.
به فرایند طراحی برنامه های خدماتی و رفاهی، پیشگیری از وقوع حوادث و چگونگی طراحی و اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت کارکنان گفته می شود.

تعدیل یا اخراج کارکنان

تغییرات سریع اجتماعی و تغییراتی که در روابط بین کارکنان و مشاغل آنها به وجود می آید موجب تغییر نگرش آنها و بروز ناهنجاری در سازمان می شود. این ناهنجاری پیامدهای روانی متفاوتی را در محیط کار موجب شده که یکی از آنها ترک کار کارمندان است.
کارکنان همیشه دغدغه این موضوع را دارند که امنیت کاری آنها به هنگام کار در سازمان مطلوب است یا خیر؟
آیا به هنگام جدا شدن از سازمان مانند بازنشستگی، از کار افتادگی و اخراج می توانند از زندگی اجتماعی مطلوبی برخوردار باشند؟
ترک کار کارکنان ،جابجایی در شرکت ها ، ارتقاء شغلی افراد در پست های بالاتر  و یا اخراج کارکنان ناسازگار هم بخش مهمی از کار مدیران و بخصوص مدیران منابع انسانی است.
مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین دروس دوره های زیر می باشد:

این مطلب را با دوستان خود اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *